Kampaň PL

Co papież Franciszek mówi o duszpasterstwie Romów na Słowacji?

„Kościół w waszym kraju jest wezwany do czynienia postępów w duszpasterstwie Romów, w dziele szeroko zakrojonej ewangelizacji, która będzie starała się dotrzeć do wszystkich tych osób, które niestety nadal żyją w pewnej izolacji społecznej.“

Z przemówienia Ojca Świętego Franciszka przed biskupami słowackimi w Rzymie 12 listopada 2015 r.

Greckokatolicka Misja Romów
jest jedną z organizacji realizujących to powołanie.

Greckokatolicka Misja Romów jest organizacją kościelną założoną 1 sierpnia 2017 r. przez Arcybiskupa i Metropolitę Mons. Jána Babjaka, SJ.
Przed powstaniem organizacji prowadziliśmy działalność od 2005 roku w ramach Greckokatolickiego Centrum Formacyjnego dla Romów w Čičavie.
Głównym zadaniem Greckokatolickiej Misji Romów jest niesienie orędzia Ewangelii szczególnie osobom żyjącym w społecznościach romskich na terenie Preszowskiej Archeparchii Greckokatolickiej poprzez różnorodne działania duszpasterskie, formacyjne, duchowe, kulturalne i społeczne.
Obecnie działamy w prawie 20 wsiach na wschodzie Słowacji, w których mieszka łącznie prawie 15 000 Romów. Filarami naszej działalności są: ewangelizacja, nacisk na jakość, formacja w małych grupach, działalność w formie turnusów i pobytów poza społecznością romską.
Ks. Martin Mekel, dyrektor organizacji:
Wezwanie Ojca Świętego Franciszka pozostawiło w nas głęboki ślad. Ślad nadziei i pewności, że praca duszpasterska z Romami nie idzie na marne, ale jest radosna i przynosi trwałe efekty. W Greckokatolickiej Misji Romów pracujemy z Romami i dla Romów od prawie 20 lat. Staramy się wypłynąć na głębię towarzysząc romskim liderom. Nie rozwiązujemy spraw „od stołu”, ale myślimy o przyszłości i podejmujemy konkretne kroki.
W grudniu 2019 roku kupiliśmy budynek dawnego internatu, który przebudowujemy na Regionalne Centrum Misji Romów, aby szerzej objąć służbę duchową Romom. Kompleks obejmuje również kuchnię i jadalnię oraz siłownię. W październiku 2022 roku na terenie kompleksu otworzyliśmy i poświęciliśmy wielofunkcyjne Centrum Savore SIGORD. Jednak praca nie jest jeszcze zakończona. Do tej pory w renowację budynków zainwestowaliśmy 400 000 euro. Potrzebujemy jeszcze 200 000 euro.

Zwracamy się zatem uprzejmie i pokornie do Państwa z prośbą o pomoc i współpracę. Wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się zrekonstruować wszystkie części kompleksu, rozpocząć nowe działania i przyczynić się do duchowej i społecznej zmiany w społecznościach romskich we wschodniej Słowacji.

Dziękujemy.

Wyremontowane pokoje możecie zobaczyć w filmach
(naciśnij C, aby włączyć polskie napisy)

Do tej pory zainwestowaliśmy

0
euro

Potrzebujemy jeszcze

0
euro

Swoimi działaniami wpłyniemy na

0
Romów

IBAN: SK9109000000005168526092

Dziękujemy.