Naším poslaním je prinášať evanjelium ľuďom v rómskych komunitách v okrese Stará Ľubovňa prostredníctvom pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti.