Domov

Toto je skutočný príbeh o tom,
ako sa stalo možným niečo, čo sa zdalo nemožné…

Na najmenej očakávanom mieste. S najmenej nápadnými ľuďmi. Začala misia premeny Slovenska.

V ďalekom roku 2005. Na východe Slovenska. V okrese Vranov nad Topľou. V Čičave. V rómskej osade. Na mieste, ktoré vzbudzuje odpor, hnev alebo ľahostajnosť. Skupina nadšencov sa rozhodla.

Krok po kroku. Rok po roku. Pracovali intenzívne. Pravidelne. Vytrvalo. Pre Rómov. S Rómami. Až sa atmosféra začala meniť. Atmosféra osád. Atmosféra Slovenska.

Z neprispôsobivých a problémových Rómov sa stávali zodpovední ľudia. Otcovia. Mamy. Manželia. Priatelia. Občania. Dosiahli sa výsledky v zdanlivo nemožných podmienkach.

Fikcia? Nie. Realita dnešných dní.

Ako sa to podarilo?

Prečítajte si o tom nižšie.

Máme skúsenosti a výsledky

Fungujeme viac ako 15 rokov. Veľa sme sa za tú dobu naučili. Máme za sebou desiatky úspešných projektov. Kladieme dôraz na to, aby sa Rómovia zaujímali o svoje okolie a aktívne pristupovali k riešeniu problémov. Rómovia, s ktorými sme začínali, sú dnes otcovia a mamy rodín a poctivo pracujú.

Máme regionálny vplyv

V roku 2005 sme začali v jednej dedinke. Dnes pôsobíme v 18 obciach na území 4 okresov Prešovského kraja (Vranov nad Topľou, Bardejov, Stará Ľubovňa, Prešov). Spolu s Rómami sme vybudovali a prevádzkujeme 5 duchovno-spoločenských centier. Snažíme sa o spoluprácu s miestnymi aktérmi.

Nejdeme po povrchu, ale do hĺbky

V osadách sa svojimi aktivitami usilujeme o sociálnu zmenu, ktorá sa prejavuje zmenou životného štýlu. Výsledkom sú otvorení a spoločensky angažovaní Rómovia. V našom širšom tíme je viac ako 100 spolupracovníkov, najmä z radov Rómov. Mnohí z nich sú aktívnymi dobrovoľníkmi.

Sme priateľmi, nielen koordinátormi

Obyvateľov rómskych komunít berieme ako seberovných. Nemôžu za to, že sa narodili v osade. Veľa organizácií sa pokúša Rómov zmeniť, či pretvoriť ich na svoj obraz. Oni sami hovoria, že chcú niečo iné. Po rokoch práce vieme, že Rómom treba nielen pomáhať, ale aj ich počúvať a chápať.

Formujeme a sprevádzame lídrov

Pristupujeme k Rómom ako k ľuďom, ktorí zvládnu „chytať ryby“. Subkultúra v rómskych komunitách sa vonkajšími vplyvmi nezmení, ale potrebuje impulzy zvnútra. Vyformovaní rómski lídri žijúci priamo v osadách majú potenciál pozdvihnúť ďalších. Dovoľme im, aby prevzali zodpovednosť.

Neriešime veci “od stola”

Pracujeme v teréne, máme kontakt s celými rómskymi rodinami.Veľmi dobre poznáme potreby týchto ľudí. Iba každodenná trpezlivá práca prináša dlhotrvajúce výsledky, ktoré nie je možné dosiahnuť za rok či dva. Tie najhlbšie problémy osád sa nedajú vyriešiť veľkým množstvom peňazí.

Myslíme na budúcnosť Slovenska

Sme presvedčení, že osobné sprevádzanie Rómov má zmysel. Ak budú v samosprávach chýbať čestní a nezištní Rómovia, spomalí sa rozvoj regiónov. V osadách sa nachádza obrovský potenciál, ktorý je ukrytý v životoch jednotlivcov. Ten môže v mnohom obohatiť celú spoločnosť. Nebojme sa toho.

Ukazujeme, ako sa to dá

Vďaka skúsenostiam a tímovej práci dokážeme efektívne pracovať. Radi ponúkneme inšpiráciu a podelíme sa o skúsenosti. Máme príklady dobrej praxe, ktoré svedčia o tom, že vieme, čo robíme. Jedným z našich poslaní je otvárať oči spoločnosti pre iný pohľad na existujúce rozdiely medzi ľuďmi.

Budujeme krajské centrum

Buďte súčasťou zmeny! Potrebujeme zakúpiť a vymeniť okná v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde (pri Prešove). Centrum bude slúžiť všetkým ako stravovacie a ubytovacie zariadenie s telocvičňou. Centrum rekonštruujú a okná vymieňajú Rómovia, ktorí zároveň zabezpečujú chod Centra.

Meníme Slovensko spolu s vami

Staňte sa súčasťou tohto príbehu! Umožnite nám lepšie plánovať naše aktivity a pracovať efektívnejšie. Už viac ako 100 ľudí mesačne prispieva po 20 eur. Vašich 20 eur mesačne urobí veľa a pomôže meniť Slovensko k lepšiemu. Priložte ruku k tomuto dielu. Spolu dokážeme naozaj veľké veci. Ďakujeme.

Rómska misia je misia možná!

Vždy bola. A vždy bude.
Príďte sa presvedčiť na vlastné oči.

Krajské centrum rómskej misie
Zlatá Baňa, Sigord 154
082 52 Kokošovce

Herečka Anikó Varga je našou ambasádorkou

„Na jeseň v roku 2021 som dostala milú ponuku stať sa ambasádorkou rómskej misie. Prijímam túto ponuku s veľkým nadšením a s veľkou pokorou. Verím, že upriamim pozornosť na skutočne dobrú vec.“

Tešíme sa na vás 😊

Ivana Németová
misiamozna@misiamozna.sk
+421 911 660 955

Presvedčíme Vás o tom, že rómska misia je misia možná.
Pridajte sa k nám a získate darček, ktorý Vás povzbudí.