Kampaň SK

Čo hovorí pápež František o pastorácii Rómov na Slovensku?

„Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evanjelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii.“

Z príhovoru Svätého Otca Františka pred slovenskými biskupmi v Ríme dňa 12. novembra 2015

Gréckokatolícka rómska misia
je j
ednou z organizácií, ktoré napĺňajú toto povolanie.

Gréckokatolícka rómska misia je cirkevná organizácia zriadená 1. augusta 2017 prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ.
Pred vznikom organizácie sme naše aktivity realizovali v rámci Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave od roku 2005.
Poslaním Gréckokatolíckej rómskej misie je prinášať posolstvo evanjelia najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, a to prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti.
Aktuálne pôsobíme v takmer 20 obciach na východe Slovenska, kde kde žije spolu takmer 15 000 Rómov. Piliere našej činnosti sú: evanjelizácia, kvalita, formácia v malých skupinách, pobytové aktivity mimo rómskej komunity.
Martin Mekel, riaditeľ organizácie:

Výzva Svätého Otca Františka v nás zanechala hlbokú stopu. Stopu nádeje a uistenia, že pastoračná práca s Rómami nie je márna, ale radostná a prináša dlhotrvajúce výsledky. V Gréckokatolíckej rómskej misii pracujeme s Rómami a pre Rómov už takmer 20 rokov. Nejdeme po povrchu, ale do hĺbky, formujeme a sprevádzame rómskych lídrov. Neriešime veci “od stola”, ale myslíme na budúcnosť a robíme konkrétne kroky.

Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom sme v decembri 2019 kúpili budovu bývalého internátu SOU Lesníckeho, ktorú rekonštruujeme na Krajské centrum rómskej misie. Ku komplexu patrí aj kuchyňa a jedáleň a telocvičňa. V rámci komplexu sme v októbri 2022 otvorili a posvätili Multifunkčné pobytové centrum Savore SIGORD. Práce však ešte nie sú ukončené. Doteraz sme do obnovy budov investovali 400 tisíc eur. Potrebujeme ešte 200 tisíc eur.

Láskavo a s pokorou sa preto obraciame na Vás s prosbou o pomoc a spoluprácu. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí zrekonštruovať všetky časti komplexu, rozbehnúť rozličné aktivity a napomôcť k duchovnej a sociálnej zmene v rómskych komunitách na východnom Slovensku.

Ďakujeme.

Rekonštruované priestory si môžete pozrieť vo videách

Doteraz sme investovali

0
EUR

Ešte potrebujeme

0
EUR

Aktivitami ovplyvníme

0
Rómov a Rómiek